OKI reseter

OKI Priter Resetter umožňuje resetovat statistiky z následujících komponentů:

Tonery
Drumy
Fixační jednotky
Pásy

OKI Resetter – je jedinečný nástroj, který vám umožní výrazně snížit náklady na tisk.
Je třeba použít pouze tuto aplikaci, aby vaše přístroje v tiskárně skvěle fungovaly!

Zdá se být neuvěřitelné, ale je to opravdu jednoduché.

Mohlo se vám to již stát, že při výměně zobrazovací jednotky OKI, vám tiskárna nefungovala. Tiskárna vám tonery ukazovala s obsahem 0 %, koupili jste tedy nové tonery OKI, ale tiskárna stále nefungovala.

Pro tyto případy jsme díky našemu zákazníkovi panu Koptovi, našli resetter, který Vám vaší tiskárnu zprovozní.

Váš reseter můžete najít zde.

Kvalitní kompatibilní tonery OKI můžete zakoupit na našem eshopu. 

Návod: 

Aby došlo k úspšnému resetování, je potřeba uděla ještě několik kroků: 

  1. Instalace a otestování funkčnosti ovladače tiskárny. Způsob připojení není důležitý, může to být síťové zařízení nebo připojené na USB nebo paralelní port. Podstatné je, aby byl ovladač funkční, protože musíme mít kanál pro komunikaci s tiskárnou. Typ ovladače může být PCL nebo Postscript. 
  1. Je potřeba tiskárnu sdílet pod jednoduchým jménem (bez diakritiky), např. OKI
  2. Na příkazovém řádku spustíme příkazem reset samotný program, jeho funkčnost řídíme volitelnými parametry. Například:resetoki p:OKI v:k b:b

Nejdůležitější parametr je jméno tiskárny – to jméno, pod kterým jsme tiskárnu nasdíleli (v našem případě OKI). Pak jsou možné volitelné parametry podle následujího seznamu: 

v: kcmy – resetuj type válce k-černý, c-cyan, m-magenta, y-yellow (stačí jeden nebo několik 

z těchto parametrů) 

v: a – zkrácená verze – resetuj všechny typy válců (a- all) 

b:b – resetuj pásovou jednotku (b-belt) 

f:f – resetuj zapékací jednotku (f-fuser)

Na pořadí parametrů nezáleží, kromě jména tiskárny je potřeba uvést alespoň jeden parametr.

Když se vyskytne problém

Nejpravděpodobnější příčinou je potřeba mít administrátorská práva – platí určitě na platformě WinXP. Na nejnovějším operačním systému Win7 to není tak jednoznačné, ale když se vyskytne problém tak pomůže spustit program s administrátorskými právy.