Recyklace a ekologická likvidace tonerů šetří životní prostředí

Rostoucí spotřeba tonerů a inkoustových náplní je otázka ekologické likvidace a budoucí recyklace stále štiplavější. Výrobci tiskáren a náplní se několik let zabývají negativními dopady na životní prostředí, proto se rozhodli vytvořit nové metody při zpracování odpadu. Současně výrobci zdokonalují programy na výrobu, aby se komponenty jednotlivých tonerů daly využívat opět při další výrobě. Spotřebitelé zde hrají důležitou roli, protože s prázdnými tonery by měli zacházet zodpovědně.

Komponenty se při likvidaci prázdné tonerové kazety dají recyklovat. To napomáhá k poklesu ekologické zátěže výroby, kupující díky zodpovědnému jednání muže i ušetřit.

Prázdný toner nepatří do odpadkového koše
Různým způsobem  se dá  postupovat s prázdným tonerem. Nějaké se dají obnovit, ostatní ekologicky vyřídit a opět využít se dají jednotlivé komponenty. Prázdné tonery do tiskáren rozhodně nepatří do odpadkového koše, obsahují nebezpečné chemické látky. Proces recyklace nebo likvidace začíná od vás jako od spotřebitele. 

Máte možnost využít ekologické likvidace tonerů, kterou všem zákazníkům poskytneme zcela zdarma.

Likvidace tonerů je složitý proces
Průběh likvidace tonerů je složitý, začíná tehdy kdy je převezmeme od zákazníka.

Co likvidace tonerů obnáší?

Jednotlivé materiály rozebereme, a roztřídíme každý toner. Toner obsahuje velkou řadu komponentů, které se recyklují nebo likvidují zvlášť.

Podle materiálů se prázdné tonery rozdělí na elektro (čipy), plast (tělo toneru), chemii a kov. Různé druhy odpadového materiálu se po rozdělení odváží k likvidaci na speciální parkoviště, kde odpadový materiál vhodným a ohleduplným způsobem zpracují.

Některé části tonerů se používají opakovaně

Komponenty, které se dají opakovaně využívat se při rozebírání prázdných tonerů taky roztřídí. Opakovaně se dá vyžít například soukolí a plastová těla. Výrobci originálních ale i alternativních tonerů využívají tento postup.

Výrazná ekologická úspora přichází z opakovaného využívání konstrukčních dílů. Před novým použitím recyklovaných dílů je důležitá přísná kontrola kvality a důkladné vyčištění a test. Po rozebrání se nevyužité díly znovu roztřídí podle typu materiálu a ekologicky se zlikvidují.