Výměna zobrazovacího válce

Obrazový válec můžeme se setkat i s výrazem Drum. Pozor na zacházení s válcem jelikož bývá křehký, tudíž by se lehce mohl rozbít. Tomu aby, jste předešli poničení nového obrazového válce, dbejte těchto opatření při manipulaci.

  • Nedotýkejte se zelené plochy na obrazovém válci.
  • Dbejte na to aby, jste nepoškrábali zelený povrch válce.
  • Obrazový válec nevystavujte přímému slunečnímu záření a nevystavujte ho déle než 5 minut pokojovému světlu.

Ponechejte ho zabalený, dokud nejste připraveni obrazový válec vyměnit.

  1. Otevřete kryt tiskárny a vyměňte starý použitý obrazový válec.
  2. Rozbalte nový válec a vyjměte ho z krabice.
  3. Odstraňte chránící papír válce.
  4. Nyní nainstalujte nový obrazový válec do tiskárny namísto starého válce.
  5. Vyndejte plast z místa pro toner a vložte toner.
  6. Resetujte počitadlo obrazového válce.

Kompatibilní tonery do Vaší tiskárny můžete nakoupit na stránkách www.tisknijakduha.cz. Originální tonery do tiskárny můžete poptat telefonicky nebo emailem.

POTŘEBUJI NOVÝ OBRAZOVÝ VÁLEC